Zennin Ossan, Umarekawattara SSS Rank Jinsei ga Kakutei Shita